Rodičia sv. Terézie z Lisieux sú prvým svätorečeným manželským párom

svaty

Loius a Zelie Martin, rodičia svätej Teréziu z Lisieux a Božej služobníčky Leonie Martin, boli obe rehoľnými sestrami. Svätorečenie sv. Terezy sa udialo v roku 1925 a sestra Leonie je v procese svätorečenia od roku 2015.

 Sú prvým manželským párom vyhláseným za svätý. Obaja v mladosti túžili viesť duchovný život a snažili sa o prijatie do rádov. Napriek tomu v tom bolo obom zabránené. Zelie chcela vstúpiť medzi sestry Paulínky, ale odmietli ju zo zdravotných dôvodov. Postupne obaja pocítili, že ich poslanie je vstúpiť do manželského zväzku. Následne sa veľa modlila k Bohu za život v manželstve a za veľa detí.

Stretnutie oboch manželov sa odohralo na moste v meste Alencon, kedy Zelie započula vnútorný hlas « Tohto muža som pripravil pre Teba. » Rovnaké volanie pocítil aj Loius a sviatosť manželstva prijali 3 mesiace po zoznámení sa. Stalo sa tak 13. Júla 1858 a Zelie mala 27 rokov, Louis 35.  V manželstve sa im narodilo 9 detí, z toho 5 zomrelo v rannom veku. Zelie zomrela ako 45 ročná a Loius ako 70 ročný. Proces svätorečenia sa začal Jánom Pavlom II. v roku 1994, v roku rodiny a ukončený bol v roku 2015 pápežom Františkom.  


Lost Password

Sign Up