Páter Pio a úcta k najbolestivejšej Kristovej rane na pleci

blogy dianie spoznajvieru Viera a život

Okrem piatich známych rán na rukách, nohách a na Kristovom boku, Kristus vybraných svätcom zjavil aj ranu, ktorá „pred človekom zostala skrytá“ a podľa samotného Krista bola najbolestnejšia. Ide o ranu, ktorá podľa samotného Krista mu prinášala najväčšiu bolesť zo všetkých.

Medzi najväčších ctiteľov tejto rany už v stredoveku patril francúzsky mních svätý Bernard z Clairvaux, ktorý oživil Rád cisterciánov. Svätý Bernard, ktorý žil v 12 storočí sa úprene modlil k Bohu s prosbou, aby mu zjavil to najväčšie zranenie a bolesť, ktoré zažil na zemi a pre ľudí zostalo nepoznané. Počas zjavenia mu Ježiš odvetil:

„Mal som ho na mojom pleci, keď som niesol kríž. Obrovská rana, ktorá spôsobovala väčšiu bolesť ako všetky ostatné a nikde nie je pre človeka zjavená. Uctievaj si túto ranu a obdarím Ťa o čo cez jej zásluhy a milosť budeš žiadať. A pre tých, čo si ju budú uctievať odpustím im ich ľahké hriechy a nespomeniem si na ich hriechy smrteľné.“

Podobným ctiteľom Ježišovej skrytej rany bol sv. Páter Pio. Tento spovedník a mystik bol považovaný za svätca už počas jeho života. Páter Pio bol známy tým, že sa na jeho tele spripodobnili rany Krista. V knihe Pápež a mních autor Stefano Campanella hovorí príbeh kedy sa Karol Wojtyla na stretnutí s pátrom Piom dopytoval mnícha, ktorá rana mu robí najväčšiu bolesť. Páter Pio mu odvetil, že je to rana na pleci, o ktorej ľudia ani nevedia a nie je ani ošetrovaná.

Spolubrat pátra Pia Modestino Fucci, ktorý bol poverený, aby po smrti pátra Pia zhromaždil jeho osobné veci do archívu si všimol, že na jeho oblečení na pleci videl pozostatky krvi. Keď sa modlil k sv. Pátrovi Piovi, aby mu ozrejmil, prečo na tomto mieste je krv, po poľnoci sa zobudil na obrovskú bolesť akoby mu niekto nožom rezal do tela na mieste kde Kristus niesol kríž. Keď sa zobudil počul hlas pátra Pia povedať mu: „ toto je bolesť, ktorú som musel trpieť.“ Zároveň cítil vôňu kvetín vo svojej izbe, čo je znak prítomnosti pátra Pia.

Modlitba sv. Bernarda na uctenie si plecovej rany:

Najmilovanejší Ježišu, pokorný Baránok Boží, ja, nešťastný hriešnik ťa pozdravujem a ctím si Najsvätejšiu ranu na Tvojom ramene, na ktorom si niesol ťažký Kríž a ktorý tak roztrhal Tvoje telo, odhalil Tvoje kosti a ktorá Ti spôsobovala väčšie muky než akákoľvek iná rana na Tvojom Najsvätejšom Tele. Milujem Ťa, ó, Ježišu zmučený. Zvelebujem a oslavujem Ťa.  Vzdávam Ti vďaky za túto najsvätejšiu a najbolestivejšiu ranu a skrze tú nesmiernu bolesť a mučivú ťažobu kríža Ťa úpenlivo prosím, aby si bol milostivý ku mne, hriešnikovi, a odpustil mi všetky všedné i smrteľné hriechy a doviedol ma do neba po ceste Tvojho Kríža. Amen.

Tomáš Taraba

Lost Password

Sign Up