Andrej Hlinka je Najväčší Slovák

NajnovsieBlogy

Vďaka RTVS a uvedeniu komerčného produktu s názvom “Najväčší Slovák,” si my Slováci môžeme vybrať zo zoznamu Slovákov, ktorí nám cenzori zostavili. Z tohto zoznamu je najväčším Slovákom pre mňa Andrej Hlinka.

Ako bol Mojžiš pre Židov, tak Andrej Hlinka bol pre nás Slovákov. Andrej Hlinka je náš slovenský Mojžiš. Vyviedol slovenský národ z otroctva maďarizácie v Uhorsku, kde Slováci boli dobrí len na tú najpodradnejšiu prácu. Červené more bola krvavá prvá svetová vojna, kde vyše 70.000 Slovákov prišlo o život, aby bojovali za sebecké záujmy cudzích vladárov.

Viedol nás po púšti čechoslovakizácie, kedy synom a dcéram slovenských materí upierali práva samostatného a svojbytného národa. Ako Mojžiš nasýtil putujúci ľud na púšti, tak aj Hlinka sa usiloval pozdvihnúť hospodársky a kultúrne slovenský národ založením družstevnej banky, zakladaním potravinových spolkov, podporovaním slovenčiny,  vydávaním slovenských kníh a hlavne svojím príkladom života podľa kresťanských hodnôt.

Ako Mojžiš do zaľúbenej zeme nevstúpil, tak aj Hlinka sa autonómie a samostatného štátu už nedožil. Zomrel na úpätí vrchu s pohľadom upretým na zasľúbenú zem slovenskej štátnosti. A takisto ako nepoznáme, kde sa nachádza Mojžišov hrob, nepoznáme, kde spočíva Hlinkovo telo. Keby nebolo Mojžiša, nebolo by židovského národa. Keby nebolo Hlinku, Slováci by sa stratili v prepadlisku dejín. Preto je podľa mňa Andrej Hlinka právom otec nášho národa a zaslúži si ocenenie aj ako najväčší Slovák.

Miroslav Vetrík, usporiadateľ Bratislavských korunovačných slávností a člen predsedníctva KDŽP

Lost Password

Sign Up