Príhovor pápeža na konci krížovej Cirkvi o krížoch života.

katecheza

Prinášame slová modlitby Svätého Otca Františka, ktorú predniesol na záver Krížovej cesty v Koloseu na Veľký piatok 19. apríla 2019.

Pane Ježišu, pomôž nám vidieť v tvojom kríži všetky kríže sveta:

kríž ľudí hladných po chlebe i po láske;

kríž ľudí osamotených a opustených dokonca aj vlastnými deťmi a príbuznými;

kríž ľudí smädných po spravodlivosti a pokoji;

kríž ľudí, ktorí nepoznajú útechu z viery;

kríž starých ľudí, ktorí sa vlečú pod ťarchou rokov a samoty;

kríž migrantov, ktorí nachádzajú dvere zatvorené zo strachu a srdcia opancierované politickými kalkuláciami;

kríž maličkých, zranených v ich nevinnosti a ich čistote; Čítaj tiež

kríž ľudstva, ktoré blúdi v tme neistoty a v šere kultúry chvíľkovosti;

kríž rodín rozbitých zradou, pokušeniami Zlého alebo vraždenou ľahkomyseľnosťou a egoizmom;

kríž zasvätených, ktorí sa neúnavne snažia priniesť tvoje svetlo do sveta a cítia sa byť odmietnutí, vysmievaní a ponížení;

kríž zasvätených, ktorí cestou zabudli na svoju prvotnú lásku;

kríž tvojich detí, ktorí veriac v teba a snažiac sa žiť podľa tvojho slova, sa ocitajú vytláčaní na okraj a odpisovaní dokonca aj svojimi príbuznými a svojimi rovesníkmi;

kríž našich slabostí, našich pokrytectiev, našich zrád, našich hriechov a toľkých našich porušených sľubov;

kríž tvojej Cirkvi, ktorá, verná tvojmu Evanjeliu, len s námahou prináša tvoju lásku dokonca aj medzi samotných pokrstených;

kríž Cirkvi, tvojej nevesty, ktorá sa cíti neustále napádaná zvnútra i zvonka;

kríž nášho spoločného domu, ktorý vážne uvädá pred našimi očami, egoistickými a zaslepenými nenásytnosťou a mocou.

Pane Ježišu, oživ v nás nádej vzkriesenia a tvojho definitívneho víťazstva proti každému zlu a každej smrti. Amen!

Zdroj Vatican News

Lost Password

Sign Up