V Devíne si pripomenú 1151. výročie úmrtia Konštantína – sv. Cyrila

dianie

V piatok 14. februára sa v Bazilike sv. Klementa v Ríme stretnú veriaci slovanských národov pri tradičnej slávnosti ku cti sv. Cyrila a Metoda. V Pápežskom slovenskom kolégiu sv. Cyrila a Metoda bude slávnostná svätá omša ku cti spolupatrónov Európy v nedeľu 16. februára o 16.30. Už 1151. výročie smrti Konštantína – sv. Cyrila si pripomenú aj na Slovensku. DEDIČSTVO OTCOV, o. z., RASTIC, o. z., Rímskokatolícky farský úrad Bratislava-Devín pozývajú na slávenie tejto spomienky v Kostole sv. Kríža v Devíne 15. februára 2020 o 14:00. 

Spomienka sa začne slávnostnou svätou liturgiou ku cti sv. Cyrila a sv. Metoda, hlavným celebrantom a kazateľom bude Rastislav Čížik, farár farnosti Bratislava-Staré Mesto, spievať bude gréckokatolícky katedrálny zbor Kyrillomethodeon. Proglas prednesie Jozef Šimonovič. Spomienkovú slávnosť bude ukončená kladením vencov k pomníku sv. Cyrila a sv. Metoda. „Prosme spoločne našich učiteľov zo Solúna, aby svojím mocným príhovorom u Nebeského Otca vyprosili nášmu národu hojnosť požehnania pri napĺňaní svojej dejinnej úlohy a aby nám dobrotivý Boh láskavo udelil milosť zostať verným Kristovi a Cirkvi. Veríme, že toto naše veľké duchovné spojenie prinesie nášmu národu a celej našej vlasti potrebnú jednotu v Láske. Budeme veľmi radi, keď Vás budeme môcť privítať na tomto významnom mieste, ktoré je nerozlučne späté s duchovným životom nášho národa. Tešíme sa na stretnutie s Vami a na príležitosť spoločne načerpať z duchovného posolstva sv. Cyrila a sv. Metoda,“ pozýva Daniela Suchá.

TK KBS

Lost Password

Sign Up