Páter Pio: Diabol by chcel zničiť ruženec, pretože je to modlitba víťazov

dianie Katolícka viera Viera a život

Ťažko nájsť fotografiu, na ktorej by bol zachytený sv. páter Pio bez ruženca v ruke, ktorého bol veľkým milovníkom. To, akú má silu táto modlitba môžeme ukázať na jeho nasledujúcich piatich citátoch, ktoré sa jej týkajú.

“Satan chce zničiť túto modlitbu, ale to sa mu nikdy nepodarí. Ruženec je modlitba, ktorú nám dali víťazi, ktorí zvíťazili nad všetkým a každým. Túto modlitbu nám dala Panna Mária rovnako, ako nás naučil Ježiš modlitbu Otče náš.”

“V čase temnoty je nosenie ruženca akoby sme podali Panne Márii ruku. Modlite sa ruženec každý deň. Nebojte sa odovzdať do rúk naše Nebeskej Matky, vždy sa o Vás postará.”

“Pri modlení ruženca dávajte dôraz na “Zdrávas Mária” nakoľko týmto pozdravujete Pannu Máriu. Ak budete uvažovať nad tajomstvami ruženca, tam Pannu Máriu nájdete, pretože sa v nich ukrýva a všetko podstúpila s láskou a bolesťou.”

“Milujte Pannu Máriu a dajte jej pocítiť, že ju milujete. Preto sa modlite ruženec tak často ako sa dá.”

Krátka modlitba pátra Pia k Panne Márii

Zmiluj sa nado mnou! Zhliadni na mňa milostivým pohľadom, očisti ma a pozdvihni k Bohu. Pozdvihni ma z hriechu tohto sveta, aby som mohol ísť k Tomu, ktorý ma stvoril, ktorý ma cez Svätý krst znovuzrodil, dal mi naspäť stratenú nevinnosť, ktorú zničil prvotný dedičný hriech. Drahá Matka, nauč ma Ho milovať!

Lost Password

Sign Up