Oficiálne vyjadrenie Mariána Kuffu k modlitbovému stretnutiu

blogy dianie NajnovsieBlogy

Vysvetlenie k stretnutiu 11.2.2020

     Nakoľko sú ľudia dezinformovaní, vysvetľujem veci nasledovne:
V deň spomienky Panny Márie Lurdskej, dňa 11.2.2020 sa uskutoční modlitbové stretnutie, kde pozývame všetkých tých ľudí, ktorým zaleží na tom, aby rodiny na Slovensku boli riadne a ktorým zaleží na kresťanských hodnotách. Modlitba sa začne o 12.00 hod. pred Úradom vlády SR, nakoľko tesne pred našou akciou nám pôvodné miesto obsadili iní ľudia. Nedajte sa preto  premôcť nenávisťou, prosím prijmite túto zmenu s pokorou. 
     Ja, na toto stretnutie neprídem len preto, lebo mi to výslovne zakázal môj diecézny biskup Mons. Štefan Sečka.

     Nie je tak dôležité, aby tam bol prítomný farár Kuffa, dôležité je, aby na tom stretnutí bol prítomný všemohúci Boh.
     On tam iste prítomný bude:

1. ak s ružencom v ruke pokornou a dôvernou modlitbou pozdvihnete verejne autoritu Panny Márie, Boh ju zodvihne Vám,
2. ak tam prídete podľa svojich možností s čistým srdcom a úmyslom vyzdvihnúť Boha a nie seba,
3. ak sa vyvarujete násilníckych a nenávistných rečí a prejavov voči hociktorej skupine ľudí,
4. ak svoje stranícke, politické ciele nenadradíte nad Božie, nad hodnotové,
5. ak farár Kuffa dá prednosť sv. poslušnosti pred svojou silnou túžbou byť tam spolu s Vami.

    Že tam iste bude prítomný Boh máme prísľub od samotného Ježiša, ktorý nám hovorí: “Kde su zhromaždení dvaja, traja v mojom mene, tam som prítomný aj ja medzi nimi …”


S požehnaním
                                                                                     Marián Kuffa, farár Žakovce
Žakovce, 10.2.2020

Lost Password

Sign Up