O tri mesiace sa otvoria archívy Pia XII. – rozhovor s prof. Hrabovec

dianie

Vo formáte podcast prinášame rozhovor s členkou Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emíliou Hrabovec o význame sprístupnenia fondov pontifikátu Pia XII. vo vatikánskych archívoch.

Členka Pápežského výboru pre historické vedy prof. Emília Hrabovec sa v závere novembra zúčastnila v Ríme na stretnutí Medzinárodného komitétu historických vied. Členom tejto organizácie je aj Pápežský výbor pre historické vedy, ktorý bol tento rok ako národný člen hostiteľom spoločného celosvetového podujatia. Vatikán takto hostil spoločný kongres tejto medzinárodnej inštitúcie po prvý raz od jej vzniku v roku 1954.

Výročné stretnutie organizácie bolo spojené s medzinárodnou konferenciou, ktorá sa  pod názvom „História, náboženstvo a mier“ konala 28. novembra v priestoroch Kolégia Teutonico. Profesorka Emília Hrabovec okrem hostiteľskej úlohy a moderovania veľkej časti konferencie vystúpila aj s príspevkom na tému „Svätá stolica a myšlienka európskej jednoty“.

Už o tri mesiace sa vo vatikánskych archívoch otvoria pre bádateľov fondy obdobia pontifikátu Pia XII. (1939-1958). Dátum ich sprístupnenia, 2. marec 2020, má pre historikov mimoriadny význam, vysvetľuje v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas prof. Hrabovec. Načrtáva horizont, v ktorom možno očakávať prvé výsledky práce bádateľov a prehľadne približuje paletu tém, ktoré budú v tejto súvislosti zaujímavé a významné z pohľadu svetových i slovenských dejín.

Rozhovor s prof. Emíliou Hrabovec


Rozhovor pripravil Jozef Bartkovjak SJ

TK KBS

Lost Password

Sign Up