Kardinál pripravujúci synodu proti zneužívaniu: „Máme dôležitejšie veci na starosti ako toto.“

dianie Dianie v Cirkvi

Stretnutie predstaviteľov celej Cirkvi na tému ochrany maloletých zvolané na február 2019 do Vatikánu už má svoj organizačný výbor. Tvoria ho kardináli Cupich z USA a Gracias z Indie, arcibiskup Scicluna z Kongregácie pre náuku viery a páter Zollner z Pápežskej komisie pre ochranu maloletých, ktorý bude referentom výboru.

Americký kardinál Cupich v nedávnom rozhovore pre americkú televíznu stanicu NBC5 povedal, že sú dôležitejšie veci na starosti, ako riešiť sexuálne zneužívanie, čím vyvolal vlnu nevôle v čase, kedy ostatný klérus sa ospravedlňoval veriacim. Nakoniec po tlaku verejnosti sa veriacim ospravedlnil aj Cupich.  Za dôležitejšie témy označil „migráciu a životné prostredie.“ Tieto slová zopakoval aj pred 200 seminaristami, kde povedal: „máme dôležitejšie veci na starosti, ako sa nechať vyrušovať týmto.“ Vyjadrenie kardinála bol šokom pre média aj pre veriacich, čo spustilo podpisovú akciu za jeho odvolanie, ktorú za pár dní podpísalo viac ako 28 000 veriacich.

Kardinál Cupich zohral podľa pozorovateľov kľúčovú úlohu v zablokovaní prijatia návrhu zakomponovať laikov do vyšetrovania sexuálneho zneužívania v cirkvi, ktoré malo byť prijaté počas nedávneho zasadnutia Americkej biskupskej konferencie v meste Baltimore. Za touto iniciatívou bol hlavný vatikánsky vyšetrovateľ, kardinál O´Malley, ktorý sa vyjadril: „Po rozhovore s každým biskupom môžem povedať, potrebujeme pomoc laikov.“ Kardinál Cupich naopak presadzuje, aby veriaci laici boli vylúčení z tohto procesu.

Kardinál Cupich je považovaný za predstaviteľa najliberálnejšieho prúdu v Cirkvi. Teológa Jamesa Martina S.J., ktorý hlása, že pre LGBT veriacich sa nevzťahuje povinnosť žiť v čistote a že Duch Svätý je ženou, nazýva “popredným evanjelizátorom.”

Ako reakciu na svedectvo arcibiskupa Viganó, ktorý ho označil za McCarickovho nominanta pri vymenovaní za kardinála, v rozhovore povedal: “Nepadol som len tak z neba.”

Tomáš Dominik

Lost Password

Sign Up