Arcibiskup Ján Orosch pred začiatkom novény: Oživme malé spoločenstvá

dianie

V dňoch 13. – 21. novembra 2019 sa uskutoční 75. ročník Trnavskej novény. Pred jej začiatkom sme sa o tejto výnimočnej duchovnej udalosti rozprávali s trnavským arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom.

– Pán arcibiskup, aká je história Trnavskej novény?

Jej počiatky hľadajme v roku 1585, kedy budúci biskup Forgáč študuje v Ríme, kde si zamiloval obraz Panny Márie, ktorý pochádzal zo Sýrie. Chcel ho mať fyzicky stále pri sebe, tak sa obrátil na jedného umelca, aby vyhotovil jeho kópiu. Neskôr túto kópiu obrazu doniesol do kostola sv. Mikuláša. V súčasnosti je milostivý mariánsky obraz umiestnený v kaplnke sv. Kríža v Bazilike sv. Mikuláša v Trnave. Prítomnosť tohto obrazu je spojená s viacerými zázrakmi. V roku 1663 došlo k nevysvetliteľnej udalosti, keď obraz vyronil krvavé slzy a Turci sa odvrátili od mesta. Neskôr, počas morovej epidémie, veriaci vykonali viackrát procesiu s obrazom Panny Márie. Podľa rozprávania vieme, že takto sa morová epidémia v Trnave definitívne skončila.

– Čo môže takáto duchovná slávnosť priniesť dnešnému človeku?

Dnes je populárne putovať a mnohí ľudia sa vracajú k starobylým tradíciám. Tešíme sa z mladých ľudí, ktorí sa vydajú na púť napríklad do Compostely. Mnohých púte povzbudzujú ku zmene života. Panna Mária bola pre celé generácie našich predkov pomocníčkou a orodovníčkou. Chvalabohu, z roka na rok rastie počet ľudí, ktorí na Trnavskú novénu prichádzajú. Veľmi tomu pomáhajú TV LUX a Rádio Lumen. Božia Matka, jej poslanie a blízkosť Božieho Syna, to všetko nám má stále čo povedať.

– Aká je hlavná téma tohoročnej novény?

Tohoročná novéna má tému malých spoločenstiev. Keď som bol ako biskup prvý krát na návšteve „ad limina apostolorum“ v Ríme, prekvapilo ma, že Svätý Otec Benedikt XVI. nás vtedy povzbudzoval k starostlivosti o malé spoločenstvá veriacich. Predpokladal som, že bude klásť väčší dôraz na intelektuálnu formáciu. Ale on ešte ako profesor na univerzite hovoril, že malé spoločenstvá sú budúcnosťou Cirkvi. Nejde tu o niečo mimoriadne, lebo každá farnosť a rodina majú byť skutočným spoločenstvom. Malé spoločenstvá v rámci farnosti treba oživiť.

– Vieme, že počas novény Trnavu navštívi kardinál Burke. Aký je program jeho návštevy?

Som veľmi rád, že tento 75. jubilejný ročník obnovenia Trnavskej novény navštívi emeritný prefekt Apoštolskej signatúry v Ríme, kardinál Raymond Leo Burke. Pri svojej poslednej návšteve Slovenska navštívil aj Trnavu a baziliku sv. Mikuláša a vyjadril túžbu prísť sem znova. Otec kardinál sa stretne s kňazmi, zúčastní sa prezentácie dvoch kníh a verejne bude slúžiť dve sväté omše: jednu riadnu v nedeľu 17. 11. s procesiou a druhú mimoriadnu z misála sv. Jána XXIII. v sobotu, 16. 11.

– Pán arcibiskup, čo by ste odkázali čitateľom na záver krátko pred začiatkom Trnavskej novény?

Je dojímavé, že počet veriacich narastá. Modlím sa, aby sme využili priestor na sviatosť zmierenia, sväté omše, pobožnosti, prijali Sviatosť Oltárnu a uctili si milostivý obraz Trnavskej Panny Márie. Všetkých veriacich, nielen z Trnavy a Trnavskej arcidiecézy, ale z celého Slovenska, srdečne pozývam na toto krásne duchovné podujatie.

TK KBS

Lost Password

Sign Up