Víťazstvo modlitby ruženca. Slovensko odstúpilo od ratifikácie Istanbulského dohovoru už dnes

spravodajstvo

Poslanci NRSR odsúhlasili odstúpenie Slovenska od Istanbulského dohovoru. Liberálni poslanci odmietli vyhovieť žiadosti Alojza Hlinu, aby natiahli rozpravu tak, aby NRSR dnes nemohla o Istanbulskom dohovore hlasovať. Posledná vystupujúca z opozície pani Nicholsonová sa na obštrukciách navrhnutých Hlinom nezúčastnila.

Po ukončení rozpravy sa pristúpilo k hlasovaniu. Za ukončenie ratifikácie Istanbulského dohovoru sa vyslovilo zo 133 prítomných poslancov 101 za zrušenie, proti bolo 28, zdržalo sa 3, nehlasoval 1.  

Predseda SDZR, ktorý organizoval modlitbové stretnutia veriacich k zrušeniu Istanbulského dohovoru, Erik Zbiňovský prehlásil: „Ďakujem Bohu, všetkým tým ľuďom, ktorí sa s nádejou modlili a nerezignovali v snahe zastaviť prienik gender totality na Slovensko. Ďakujem 80 000 ľuďom, ktorí podpísali petíciu a poslancom, ktorí mali odvahu dnes zahlasovať za. Treba byť ostražitý, pretože tlak na Slovensko sa týmto bude zvyšovať a nie poľavovať. Istanbulský dohovor však dopomohol ľudí na Slovensku zmobilizovať a vidieť, aká je sila modlitby.“

Marián Kuffa, ktorý bol prítomný počas celého dňa v rokovaní a bol hlavnou postavou boja proti genderizmu na Slovensku v rámci cyklu Zastavme zlo z Istanbulu, vyhlásil: „Toto nie je politický súboj, ale duchovný. Zlo cez politiku nám chce vnútiť plán, ktorý je proti Bohu. Boh dopustil, aby nám to vláda Ivety Radičovej na Slovensko priniesla a dnes použil politikov, aby toto zvrátil. Útoky na Slovensko budú len narastať, musíme byť bdelí a ostražití. My nepoľavíme. Genderizmus treba vytlačiť preč z celej EÚ, nemá tu miesto. Toto je kresťanský kontinent a Slovensko je dnes príkladom pre iných, aby povstali. Dnes sme začali napĺňať osobitné poslanie, ktoré nám Ján Pavol II. predpovedal. Ďakujem poslancom SMER, SNS, ĽSNS a ostatným. Bolo ich 101. Rovnako však chcem poďakovať Štefanovi Harabinovi, ktorý burcoval počas kampane Slovákov a veľa za to dostával úderov. V neposlednom rade ďakujem bratovi Štefanovi, ktorý ako predseda KDŽP urobil obrovský kus práce v rokovaniach, aby táto koalícia ako hrádza proti extrémnemu liberalizmu v prospech zrušenia Istanbulského dohovoru, mohla vzniknúť. Pán Boh zaplať všetkým. Panna Mária nás zobrala pod svoj ochranný plášť a dokázala, že ešte nikdy nebol v núdzi niekto, kto sa k nej utieka.”


Lost Password

Sign Up