Svetové hnutie za život chce založiť nové pro-life centrum v Trnave

spravodajstvo

V Trnave by malo vzniknúť nové pro-life centrum. Založiť ho chce svetové hnutie za život známe ako Human Life International. Do slovenského Ríma preto pricestoval riaditeľ tohto hnutia, americký kňaz Shenan Boquet, aby o pripravovanom projekte rokoval s tamojším arcibiskupom Mons. Jánom Oroschom. Centrum by malo vzdelávať a sprevádzať nielen rodiny, ale aj kňazov. 

Na to, aby centrum mohlo vzniknúť, musí mať jeho zriaďovateľ súhlas arcibiskupa. Shenan Boquet preto predstavil arcibiskupovi Oroschovi zámery jeho vybudovania. „Pán arcibiskup chce ako pastier miestnej cirkvi hľadať spôsoby, ako povzbudiť rodiny, ako ich viesť k posväcovaniu, uznávajúc ťažkosti, ktoré sú v nich prítomné. Centrum má povzbudzovať v rodinnom živote, ale má to byť aj miesto poučenia o rodine, živote a viere. Toto centrum bude chcieť vstúpiť do diskusie a poukázať pritom na kresťanské posolstvo o inom rozmere rodiny a života ako nám ponúka svet. Preto sa veľmi teším, že pán arcibiskup má citlivosť a chce hľadať riešenie ako niečo také zrealizovať.“


Arcibiskup Orosch hovorí, že centrum by malo byť základňou upevňovania rodiny. Praje si, aby manželia a rodičia mali kam chodiť na stretnutia, duchovné obnovy, či prednášky. Dodáva, že v Trnave na to podmienky sú. „Teraz sme sa stretli vlastne kvôli tomu, aby toto centrum mohlo vzniknúť. Vyrozprávať si niektoré také základné veci, ktoré by oni očakávali z našej strany, my z ich strany a samozrejme aj to materiálne zabezpečenie vzniku tohoto spoločenstva tu v Trnave, to znamená, že rekonštrukcia bývalého sídla našich biskupov, starý biskupský úrad,” uviedol. Shenan Boquet absolvoval s arcibiskupom Oroschom okrem pracovného stretnutia aj večeru a spolu tiež slúžili svätú omšu na Arcibiskupskom úrade.

Lost Password

Sign Up