KDH a KÚ sa obviňujú, kto je viac napojený na antikatolícku sektu hlásiacu, že Svätá omša je dielom diabla.

spravodajstvo

Alojz Hlina zaútočil v blogu na stranu Anny Záborskej, kde sa pýta, či Vašečková a Záborskej strana „je strana alebo sekta.“ Predmetom blogu je obvinenie Vašečku, Záborskej a Škripeka, že nemali problém na kandidátku strany do europarlamentu dať predstaviteľa neregistrovanej Cirkvi KS Milosť, ktorá hlása, že “katolícka Svätá omša je dielom diabla,“ nemá v úcte Pannu Máriu a je nenávistná k iným náboženstvám. Zároveň podľa Centra prevencie v oblasti siekt jej viacerí bývalí členovia trpia psychickými problémami.

Predseda KDH sa ďalej pýta: „O tomto ste vedeli? Ak ste o tomto vedeli a napriek tomu ste na kandidátku Vašej KÚ nominovali predstaviteľa KS Milosť pána Šobra, ako to chcete vysvetliť? Alebo dal on na kandidátku Vás? Kto to tam u Vás riadi?” pýta sa Hlina.

Branislav Škripek v blogu “Je teda aj KDH sektou?” uviedol, že  “Najväčším paradoxom je ale to, že členovia Milosti už dnes zastupujú KDH. Miestna poslankyňa v Brezne, je verejne známou členkou tohto zboru a zastupuje KDH v mestskom zastupiteľstve. KDH v komunálnych voľbách 2018 rovnako podporilo na primátora mesta ďalšieho člena Milosti – Petra Vonsa. Nerozumieme, prečo teda pán Hlina útočí do radov vlastných členov a ľudí, ktorých KDH dlhodobo podporuje.”

Škripek zároveň uviedol, že nechápe, prečo Hlinovi vadí, že KÚ je za náboženskú pluralitu, keď kandidát KDH na europoslanca Figeľ atakuje Rusko, že nerešpektuje náboženskú slobodu “Svedkov Jehovových.”

Hlina na adresu ľudí, ktorí sa ukázali, že sú členmi oboch politických strán uviedol:  „Je poctivé a férové ľuďom povedať, že neregistrovaná cirkev pod názvom Kresťanské spoločenstvo Milosť má vieroučné rozdiely /napr. neuznáva krst, neuznáva spoveď, neuznáva Pannu Máriu/. Takéto rozdiely vo viere, v liturgii medzi registrovanými cirkvami sú bežné, ale tie nie sú dôvodom na neregistrovanie cirkvi. Dôvodom na neregistrovanie cirkvi však je a s tým súhlasím, že KS Milosť podľa registračného orgánu preukazuje znaky neznášanlivosti voči ostatným cirkvám a proselytizmus. Ide obava z toho, že podľa vyjadrenia Centra prevencie v oblasti siekt viacerí bývalí členovia tohto spoločenstva trpeli psychickými problémami, najmä silným strachom z démonov, kliatby a strachu z vonkajšieho sveta, ako aj subjektívnym pocitom ohrozenia zo strany členov spoločenstva a pocitom prenasledovania.“ K

 

Lost Password

Sign Up