Začala sa Synoda o mladých. Modlitba Svätého otca za jej priebeh

dianie Dianie v Cirkvi

Dnes sa začala vo Vatikáne riadna biskupská synoda na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“. Ide o tretiu Synodu počas pontifikátu pápeža Františka. Synoda bude prebiehať do 28. októbra a zúčastní sa na nej 267 zástupcov biskupských konferencií z celého sveta. Slovensko bude zastúpené bratislavským metropolitom Mons. Zvolenským a prešovským arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom SJ.

Pri tejto píležitosti Svätý otec František predstavil modlitbu za Synodu pre všetkých veriacich:

MODLITBA PÁPEŽA FRANTIŠKA ZA SYNODU

Pane Ježišu,
tvoja Cirkev kráčajúca k synode
upriamuje svoju pozornosť na všetkých mladých sveta.

Prosíme ťa, aby odvážne
vzali do rúk svoj život,
aby hľadali to najkrajšie a najhlbšie
a neustále si uchovávali slobodné srdce.

Pomáhaj im, aby sprevádzaní múdrymi
a veľkodušnými sprievodcami
odpovedali na povolanie,
ktoré dávaš každému z nich,
aby mohli uskutočniť svoj životný plán
a naplniť túžbu po šťastí.

Udržuj ich srdce otvorené pre veľké sny,
a daj, aby boli pozorní na dobro svojich blížnych.

Nech sú aj oni pod krížom
ako milovaný učeník,
aby mohli prijať Máriu za Matku,
ako dar od teba.

Nech sú svedkami tvojho vzkriesenia
a nech ťa dokážu spoznať živého po svojom boku,
aby radostne ohlasovali, že Ty si Pán.
Amen.

Zdroj. TKKBS

Lost Password

Sign Up