Biskup Chautur: “Treba vytvoriť blok proti šíreniu sa liberalizmu”

Dianie v Cirkvi

Prinášame vyjadrenie biskupa Chautura

Som vám všetkým vďačný za tak veľkú podporu, ktorá sa mi dostala cez e-maily, cez komentáre a sms-ky. Nemyslel som, že to môže byť až tak ťažké pri vedomí, že celé Slovensko sa “baví” na môj účet. Teraz si však už viac uvedomujem vážnosť útoku, nie kvôli svojej osobe, ale kvôli tomu, čo som cez podobnú a opakovanú mediálnu diskreditáciu zažil na Svetovom stretnutí rodiny v Írsku. Zdá sa že podobným scenárom chce ktosi rozbíjať cirkev aj u nás. Preto je čas mobilizovať sily a spájať to kresťanské u nás, aby sa nestalo Slovensko druhým “Írskom” v obrovskom prepade viery cez podradné a skryté útoky na dôveru veriacich. A to cez útoky na cirkev a jej predstaviteľov, na rodinu spôsobom lgbti a tiež útoky na ĺudskú a osobnostnú personalitu cez gender-ideológiu. Ak ma naozaj chápete, tak je dôležité spájať kresťanskú mládež a tvoriť jasný pevný blok proti šíriacemu sa liberalizmu a voľnosti morálky. A treba začať jasne vyjadrovať svoje postoje voči tým, ktorí sú v menšine a robia si z demokracie anarchiu bez rešpektu voči duchovným a ĺudským hodnotám. Ja osobne neviem, ako zareaguje Rím, lebo z rozsiahlého diskreditačného článku Denníku n od kňaza -apostatu vyplynulo, že aj tam šli správy o mne, ale tu už nejde o mňa ako osobu, skôr tu ide o to, aby sa spravodlivo zamedzilo šíreniu zla vo forme dezinformácií a útokov na veriacich, ktorí sú najviac zasiahnuteľní. Ešte ráz všetkým vám ďakujem a pozývam najprv k modlitbe a zároveň k silnému akcentu na to, čo je kresťanské a čo nutne musíme zachovať v našom národe. Netreba sa báť, lebo s nami je Boh, aj keď sa môže zdať, že teraz mlčí, no keď prehovorí bude to ťažké pre tých, ktorí broja proti pravde. Nech vás všetkých sprevádza moc Kristovho kríža a ochrana našej Matky Nebeskej.
+Milan

Lost Password

Sign Up