Verného kňaza, ktorý na pohrebe sebevraždu nazval hriechom, chcú umlčať

dianie Dianie v Cirkvi

Miera sebevrážd mladistvých v Spojených štátoch dosahuje epidemických rozmerov a rastie kontinuálne každý rok. Nielen USA, ale celý svet v týchto dňoch odsudzuje katolíckeho kňaza, ktorý na pohrebe mal kázeň, na ktorej povedal, že sebevražda je hriech. Sebevražda je hriech nie preto, že to hlása tento konkrétny kňaz, ale preto, že to hlása Katolícka cirkev. O tomto kňazovi, ako bezcitnom vyvrheľovi sa vyjadrili aj slovenské média. Kňaz kázňou sa pritom neprihovára k mŕtvemu, ale k živým. 

Miera samovrážd medzi deťmi vo vekovej kategórii 10 – 17 rokov, narástla medzi rokmi 2006 až 2016 o 70%. Nárast bol zaznamenaný bez ohľadu na vek, pohlavie a etnickú príslušnosť. Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vo svojej správe uviedlo, že “viac ako polovica ľudí, ktorí zomreli následkom sebevraždy, nemalo zaznamenanú žiadnu známu psychickú chorobu.”

Počas tohto obdobia osláv príchodu Krista, ktorý svojou smrťou ľuďom otvoril možnosť dosiahnutia večného života v nebi, sa môže zdať, že je nemiestné rozprávať o samovraždách. Zostáva však faktom, že počas vianočných sviatkoch a príchodom Nového roku, samovraždy dosahujú v každej spoločnosti najvyššiu úroveň.

Otec LaCuestaz z kostola Našej Pani z Hory Karmel sa dostal do nemilosti v dôsledku homílie na pohrebe dňa 4.12., kedy potom, čo 11 krát spomenul Božiu lásku, vysvetlil, aký je napriek tomu postoj Cirkvi k samotnému hriechu sebevraždy. Kázeň si môžete prečítať tu. Následne bol rozhodnutím arcidiecézy stiahnutý z pohrebov a “ostatné homílie bude mať redigované mentorom.” Zároveň musí absolvovať preškolenie, aby “sa mohol stat lepšie efektívnym kazateľom v náročných situáciách.”

V modernej spoločnosti sa posilnilo vedomie, že sebevražda je statočné a oprávnené riešenie osobných problémov. V západných krajinách pribúdajú zákony umožňujúce asistovanú sebevraždu. V Kanade asistovanú sebevraždu propagujú v nemocniciach ako riadnu medicínsku službu a ročne ju využije 2000 ľudí, pričom každoročne čísla rastú. Od kňazov spoločnosť očakáva, že budú hľadať slová falošného súcitu pre situáciu, ktorú Cirkev nazýva hriechom. Spoločnosť chce týchto kňazov umlčať. 

Kritika kňaza sa zamerala najmä na túto pasáž kázne: “Aj napriek tomu si myslím, že nemôžeme nazvať dobrým to, čo je zlé, čo je nesprávne považovať za správne. Pretože sme kresťania, musíme povedať to, čo vieme, že je pravdou, teda, že vziať si život je proti Bohu, ktorý nás každého stvoril a miluje nás. Naše životy nie sú naše. Nemôžeme si s nimi robiť, čo chceme. Bohnám dal život a je na nás, aby sme boli dobrými správcami tohto daru a to do chvíle, pokial to Boh samotný bude chcieť.”

Na kňazov, ktorí odmietajú považovať sebevraždu, za jednu z prirodzených foriem smrti, chce detroitská arcidiecéza poslať “profesionálov zo psychológie”, aby sa vedeli kňazi pozostalým lepšie prihovárať. Realita napriek týmto javom zostáva duchovne tá istá. Sebevražda je vražda a vražda je smrteľný hriech. Smrteľný hriech odlučuje človeka od Boha, ak je urobený pri plnom vedomí, slobodne a zámerne. Napriek tomu Cirkev v Katechizme vyzýva veriacich, aby nestrácali nádej na spásu aj ľudí, ktorí zomrú touto smrťou. Katechizmus hovorí: 

2280 Každý je za svoj život zodpovedný pred Bohom, ktorý mu ho dal. Boh zostáva zvrchovaným Pánom života. Sme povinní prijímať život s vďačnosťou a chrániť ho na Božiu česť a spásu svojej duše. My sme správcami, nie vlastníkmi života, ktorý nám Boh zveril. Nemôžeme s ním voľne nakladať.

2281 Samovražda protirečí prirodzenej náklonnosti človeka zachovať si a udržiavať svoj život. Je v závažnom rozpore s pravou láskou k sebe samému. Zároveň uráža lásku k blížnemu, lebo neprávom pretína putá solidarity s rodinným a národným spoločenstvom a s ľudskou spoločnosťou, voči ktorým máme záväzky. Samovražda protirečí aj láske k živému Bohu.

2282 Ak sa samovražda spácha s úmyslom dať príklad najmä mladým, nadobúda aj závažnosť pohoršenia. Úmyselná spolupráca na samovražde je v rozpore s morálnym zákonom.
Ťažké psychické poruchy, úzkosť alebo veľký strach pred nejakou životnou skúškou, utrpením alebo mučením môžu zmenšiť zodpovednosť samovraha.

2283 Nemáme strácať nádej na večnú spásu ľudí, ktorí si vzali život. Boh im môže dať príležitosť na spasiteľnú ľútosť cestami, ktoré pozná len on sám. Cirkev sa modlí za tých, ktorí si siahli na život.

Lost Password

Sign Up