Veľký deň sa zmenil v priamom prenose na fiasko

dianie Dianie v Cirkvi

Dlho očakávané zasadnutie amerických biskupov malo vyslať jasný signál, že Cirkev vyjde z druhej vlny sexuálnych škandálov posilnená a rozhodná a bude môcť presadiť politiku nulovej tolerancie.

Očakávania boli veľké a prisľúbenia ešte väčšie. Televízne štáby z celej Ameriky prišli do mesta Baltimore na ostro sledované zasadanie Konferencie amerických biskupov, aby videli, ako dokáže cirkev odpovedať na očakávania ľudí a znamenia doby. Prijatá mala byť nová politika boja proti sexuálnemu zneužívaniu a jej súčasťou bolo začleniť aj veriacich laikov do tohto procesu. Zdá sa, že práve pripravenosť dať laikom možnosť pomáhať vo vnútornom vyšetrovaní, bolo príliš veľkým ústupkom.

Veľký deň obrody americkej cirkvi sa premenil pre televíznymi štábmi v priamom prenose na fiasko. Deň pred kľúčovým hlasovaním prišiel list z Vatikánu, ktorým bolo biskupom zamedzené o zmenách hlasovať. Na verejnosti sa nakoniec zákaz prezentoval ako oddialenie hlasovania.

Nový termín sa uvádza február 2019, teda obdobie potom, čo bude kríza prediskutovaná medzi biskupmi vo Vatikáne. Očividne zneistený prezident konferencie DiNardo bol zaskočený intervenciou na poslednú chvíľu. “Samozrejme, že nie sme týmto nadšení,” skonštatoval biskup. Na druhý deň zasadnutia sa hlasovalo o výzve, aby boli zverejnené všetky dokumenty o homosexuálnom kardinálovi McCarickovi tak, aby bolo veriacim zrejmé či a kde sa urobila chyba. Nakoniec za tento návrh hlasovalo len 83 biskupov, 137 bolo proti a teda ani druhý kľúčový bod neprešiel.

Medzitým trpezlivosť federálnych orgánov so spôsobom, ako cirkev nerieši sexuálne škandály sa zdá, že je na konci. Už dlhšie sa hovorí, že ministerstvo spravodlivosti pripravuje vyšetrovanie Cirkvi podľa tzv. RICO zákona, ktorý sa uplatňuje len na zločinecké organizácie. Doposiaľ všetky vyšetrovania sa zameriavali na jednotlivých kňazov. RICO vyšetrovanie však znamená vyšetrovanie organizácie ako celku. Nasvedčuje tomu to, že pred necelým mesiacom bol z ministerstva spravodlivosti zaslaný list na prezidenta Americkej biskupskej konferencie, aby informoval všetkých biskupov a kňazov o povinnosti archivovať všetku dokumentáciu, ktorou disponujú. Tento krok sa považuje za upovedomenie, že ak Cirkev rozhodne neprejde od slov k činom, do hry vstupuje onedlho FBI.

Lost Password

Sign Up