Svetové dni mládeže v Paname majú mladým pomôcť k lepšej budúcnosti

dianie Dianie v Cirkvi

Katolícka cirkev v Paname očakáva približne 200 000 pútnikov zo 155 krajín počas Svetového dňa mládeže v Paname. Podľa stanoviska miestneho arcibiskupa mesta Panama, Jose Dominga, už teraz je nahlásených viac ako 47 000 hostí a 168 000 je v procese registrácie. Svetový deň mládeže sa bude konať od 22. do 27. januára 2019 a k hlavným témam má patriť ochrana stvorenia, sociálna spravodlivosť a úloha ženy. Svetové dni sa budú konať aj za prítomnosti pápeža Františka.

Finančné výdavky spojené s organizovaním podujatia sa odhadujú na 54 miliónov dolárov a zdroje budú pochádzať predovšetkým z príspevkov a sponzorov. Vláda bude zabezpečovať bezpečnosť a logistiku, pričom doposiaľ je angažovaných približne 40 štátnych inštitúcií v príprave podujatia.

Podľa arcibiskupa Ulloa, mládež by mala vyslať apel na zabezpečenie lepších šancí uplatniť sa v živote pre mladých ľudí Strednej Ameriky. Podľa arcibiskupa sú mladí ľudia vystavení potrebe vysťahovania alebo prepadnú drogovému priemyslu v krajinách. Arcibiskup rovnako poukázal na migračnú vlnu z Hondurasu smerom do Spojených štátov.

Pri príležitosti Svetového dňa mládeže dohodla Panama so štátmi ako Costa Rica a Guatemala zjednodušenie pravidiel pricestovania. Ubytovanie pútnikov by sa malo uskutočniť predovšetkým v rodinách, aby pútnici aj mohli lepšie porozumieť realite života rodín v Strednej Amerike. Na prípravu a pomoc pri realizácii Svetového dňa mládeže sa doposiaľ prihlásilo 37000 dobrovoľníkov.

Lost Password

Sign Up