Svätý Otec vymenoval za spišského pomocného biskupa Mons. Jána Kuboša

Dianie v Cirkvi

Svätý Otec František vymenoval za pomocného biskupa Spišskej diecézy vdp. Jána Kuboša, ktorý je členom kňazského zboru spomenutej diecézy a momentálne pôsobil ako farár a dekan v Kežmarku. Svätý Otec mu pridelil titulárne sídlo Quiza.

Mons. Ján Kuboš má 54 rokov. Narodil sa 28. februára 1966 v Trstenej. Kňazskú vysviacku prijal 18. júna 1989 v Bratislave. Ako kaplán postupne pôsobil v Podolínci, Svite, Liptovskom Mikuláši a Ružomberku. Následne bol menovaný za farára v Liptovskej Osade a vykonával aj pastoračnú službu v Nápravno-výchovnom ústave v Ružomberku.

V období 1997 – 2017 bol špirituálom v kňazskom seminári a odborným asistentom na Teologickom inštitúte v Spišskom Podhradí. V roku 1998 získal licenciát z kánonického práva na Katolíckej univerzite v Lubline (titul ICLic.). Od roku 2001 je sudcom  Cirkevného súdu Spišského biskupstva.

Od roku 2017 je duchovný otec Ján Kuboš farárom a dekanom v Kežmarku. V súčasnosti je aj členom Presbyterskej rady, Rady konzultorov, direktorom pre pastoráciu povolaní v diecéze a členom diecéznej liturgickej komisie. Plynule hovorí po francúzsky, rusky a poľsky, pasívne taliansky a anglicky.

Správa vatikánskeho Tlačového strediska

Oficiálny životopis

Reakcia novovymenovaného biskupa

Vatican news

Lost Password

Sign Up