Pápeža požiadali o presunutie synody o mládeži

Dianie v Cirkvi

Arcibiskup Charles J. Chaput, ktorý predsedá výboru pre manželstvo, mládež, život a laikov, pri Americkej biskupskej konferencii, zaslal písomnú prosbu pápežovi Františkovi o zváženie, či by plánovaná Synoda o mládeži, nemala byť presunutá na neskoršie obdobie. Arcibiskup tak urobil na základe škandálov, ktorými zápasia viaceré miestné cirkvi v otázke mravnosti kléru. Škandály, ktoré vyvolávajú pohoršenie na mládež a veriaci ľud si  vyžadujú, aby sa cirkev začala vážne zaoberať otázkou stavu, v akom sa nachádza život biskupov a otázkam mladých by sa mali vrátiť neskoršie. „Práve teraz by biskupi nemali žiadnu hodnovernosť, aby riešili túto tému“ vyjadril sa arcibiskup. Arcibiskup Chaput taktiež požiadal Svätého Otca, aby zvolal k otázke života biskupov osobitnú synodu. Synoda o mládeži je zvolaná na mesiac október 2018.

Katolícka cirkev v USA, sa po zverejnení informácií prokurátora, že niektorí biskupi systematicky zahladzovali stopy pri sexuálnych deliktoch kňazov, ocitla v hlbokej kríze. 

Minulý týždeň ohlásil New York, ako ďalší federálny štát hĺbkové vyšetrenie všetkých diecéz na svojom území pokiaľ ide o sexuálne delikty a získanie stôp dokazujúcich ich zahladzovanie.

Lost Password

Sign Up