Katolícka cirkev na Slovensku kritizuje “ideologickú kolonizáciu” EÚ

dianie Dianie v Cirkvi

Katolícka cirkev na Slovensku urobila jasný a citeľný posun v ochrane kultúrnej identity slovenského národa. Je očividné, že svojími stanoviskami v ostatnom období odmieta akceptovať, aby projekt Európskej únie bol zneužívaný inými politickými silami, na pretláčanie kultúrnej vojny voči národom, ktoré odmietajú sa podvoliť ideológii útočiacej na rodinu, život a manželstvo.

Výkonný sekretár Konferencie biskupov Slovenska otec Anton Ziolkovský v tejto súvislosti na sociálnej sieti uviedol: “Je zrejmé, že v kultúrnych a etických otázkach je snaha zlomiť krajiny strednej a východnej Európy jednu po druhej.” Toto stanovisko nasleduje potom, čo pred pár týždňami arcibiskup Zvolenský odmietol, aby EÚ pri poskytovaní finančnej a rozvojovej pomoci vydierala iné krajiny prijatím LGBTI agendy a politiky proti, ktoré sú útokom na morálnu identitu týchto krajín.

“Pápež František tomu hovorí ideologická kolonizácia. Tomuto postupu sa musíme jednoducho vzoprieť”, pokračuje otec Anton. Slovenská katolícka cirkev zvolila práve tým, že jasne pomenúva výzvy, veľmi uvážený prístup, ktorý má posilniť katolíkov v ochrane Európskej únie ako projektu slobody a kultúrnej identity. Pri zrode EÚ totiž stáli katolícki politici a nastáva čas, kedy treba o identitu Európskej únie opäť zabojovať. Nie jej rozbitím, ale ochranou jej pôvodného konceptu. EÚ si uzurpuje dnes práva, na ktoré nikdy nedostala v zmluvných dokumentoch mandát. Uskutočňuje sa tak častokrát rozhodnutiami európskych súdov.

Keď Slovensko vstupovalo do EÚ, občania podľa prieskumov od tejto inštitúcie očakávali predovšetkým zvýšenie životnej úrovne. Medzitým aj Slováci s ostatnými krajinami Strednej a Východnej Európy sa ocitajú v “kultúrnej vojne.”

Uznávaný americký expert pre zahraničnú politiku G. Friedman upozornil, že ak sa občanom Európskej únii nepodarí v dohľadnej dobe nájsť trvalý spoločný hodnotový prienik, EÚ nemá šancu prežiť. Friedman považuje za dnešnú hlavnú identitu “snahu dosiahnuť prospech a mať sa lepšie.” V čase hlbokej svetovej finančnej krízy však nebude schopná EÚ toto oportunistické nastavenie naplniť a vtedy príde k dezintegrácii. Preto je veľmi uvážené, že si toto uvedomuje aj katolícka cirkev na Slovensku. Sme povolaní pomôcť vytvoriť túto identitu, ktorá bude mať podporu väčšiny obyvateľstva a nie pretláčať ideológie, ktoré idú proti jeho väčšinovej vôli.

Otec Anton Ziolkovský poukazuje práve na riziko nárastu antieurópskeho sentimentu: “Politici a sudcovia, ktorí toto dopúšťajú, si málo uvedomujú, že takýto postup bude vyvolávať antieurópske nálady. A som si istý, že stále viac katolíkov sa bude v takejto situácii pýtať, načo sme podporovali vstup do inštitúcie, ktorá následne ohrozuje naše hodnoty.” Postoj katolíckej cirkvi na Slovensku treba vysoko oceniť, pretože je proeurópsky, ale konzistentne stojací na potrebe rešpektovania dôstojnosti národov, zvoliť a pridŕžať sa vlastnej kultúrnej identity. Treba oceniť jasnosť, ktorou otec Anton obohacuje politický dialog a aký odkaz posiela aj slovenskej politickej elite. Osobitne je hodné zdôrazniť, že cirkev zviditeľňuje rozporuplnosť, v akej funguje dlhé roky slovenská diplomacia, ktorá na medzinárodnej scéne presadzuje politiku práve v kultúrno etických oblastiach, ktorá nie je kompatibilná s tým, čo vlády tvrdia na Slovensku a najmä, čo sú naše ústavné princípy.

“Rovnako predstavitelia slovenskej diplomacie by si mali byť dobre vedomí, že nemajú mandát v etických a kultúrnych otázkach deklarovať vonku postoje, ktoré sú v rozpore s názormi obyvateľstva”, uzatvára otec Anton Ziolkovský.

Tomáš Dominik

Lost Password

Sign Up