Kardinál Sarah varuje na Synode Cirkev: Riediť náuku nie je spôsob ako pritiahnuť mládež

dianie Dianie v Cirkvi

Na synode o mládeži vyhlásil kardinál Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí: Ak mládež nesúhlasí s morálnou náukou cirkvi, a to aj v oblasti sexuality, nie je to dôvod na to, aby sme náuku menili.

Na zasadnutí v utorok kardinál povedal, že cirkev a jej pastieri by mali odvážne predkladať kresťanské ideály podľa mravnej náuky Cirkvi a nie ju riediť a skrývať pravdu, aby to mládež priťahovalo. Pri príprave synody niektorí mladí žiadali od cirkvi jasné predložení náuky o niektorých otázkach, ktoré im obzvlášť ležia na srdci: sloboda v základnej línii, a to nielen v otázkach sexuality, diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rovnosti medzi mužmi a ženami.

Iní naopak požadujú nielen diskusiu bez predsudkov, ale aj radikálne zmeny, úplný prevrat v cirkvi v tejto oblasti. Cirkevná náuka sa nikdy nemôže páčiť všetkým, ale nikto nemôže tvrdiť, že v tej veci nemá cirkev jasno. Jasno nemajú niektorí pastieri vo výklade náuky, a to od nich vyžaduje hlboké spytovanie svedomia.

Kardinál poukázal na príbeh bohatého mladíka z evanjelia, ktorý sa pýtal, čo má urobiť, aby získal večný život. Ježiš mu povedal bez obalu, aby predal všetko, čo má, a prišiel a nasledoval ho. Ani v najmenšom neznížil svoje nároky.

Mladí ľudia majú veľké nároky profesionálne a osobné, ale rovnako vysoké sú aj nároky v oblasti spravodlivosti, v boji proti korupcii a pri rešpektovaní ľudskej dôstojnosti.

Preceňovať idealizmus mladých je hrubá chyba a nedostatok úcty, nehovoriac o tom, že takto sa znemožňuje proces ich rastu a dozrievania k svätosti. Uzdravenie ich idealizmu môže byť bohatým pokladom pre celú spoločnosť a jej budúcnosť.

Andrej Vajči

Lost Password

Sign Up