Anton Ziolkovský: Kresťanský politik musí robiť viac ako je štandard

dianie Dianie v Cirkvi

Diskusia k prezidentským voľbám ukázala, že je vhodné si niektoré veci ujasniť.

Stále platí, že pre katolíkov sú postoje kandidátov ku potratom, registrovaným partnerstvám či Istanbulskému dohovoru kľúčové a podľa toho by sme sa mali rozhodovať.

Nemali by sme rezignovať na ideál, aby sme mali prezidenta, ktorý bude prolife a profamily.

Niektorí tejto zásade nerozumejú, ba dokonca si myslia, že iné hodnoty pre nás nie sú dôležité. To však nie je pravda.

Byť proti korupcii, chcieť spravodlivejšiu spoločnosť a demokraciu, to je štandard, ku ktorému sa hlásia všetci. Nepoznám nikoho, kto by otvorene povedal, že chce zachovať korupčný systém alebo nespravodlivé zákony.

K našim témam sa však rozhodne všetci nehlásia.

V každej dobe stáli katolíci v spoločnosti pred nejakou výzvou. Tá sa mení. V časoch komunizmu to bola náboženská sloboda, občianske práva a slobody. Dnes je pre nás kľúčovou témou obrana prirodzených ľudských hodnôt: život, rodina, manželstvo.

Preto sú pre nás tieto hodnoty dôležité. Nemôžeme, ba nesmieme sa ich vo verejnom živote vzdať.

Ak sa s týmto hodnotám hlási nejaký kandidát či kandidátka, mali by sme sa tešiť a nespochybňovať jeho či jej úmysel. Kiežby sa k nim prihlásili všetci kandidáti. Ak máme takýchto kandidátov, treba si z nich vybrať.

To však neznamená, že medzi kandidátmi, ktorí sa ku kresťanským hodnotám hlásia, nie sú alebo nemôžu byť rozdiely.

Pri posudzovaní toho, či kandidát bude pripravený a ochotný aj niečo reálne urobiť v súvislosti s ochranou života a rodiny, a vytvárať v tomto zmysle v spoločnosti priaznivú atmosféru, by sme si mali všimnúť jeho osobnú integritu.

Všimnime si ich doterajší život. Ako v ňom osvedčujú hodnoty, ku ktorým sa teraz hlásia. Čím sú vo verejnom živote známi. Kto ich podporuje, kým sa obklopujú, ktoré médiá ich podporujú a kto ich haní a najmä prečo. S akým politickým prúdom či stranou sú spájaní. V akých témach vyvolávali na verejnosti kontroverzie a prečo. Pozrime sa, ako napomáhali k vytváraniu spravodlivosti a posilňovaniu demokracie. Skúmajme, či sú dôveryhodní a ak zlyhali, či sú schopní sebareflexie. Čo je pre nich v živote dôležité a kto o nich vydáva dobré a zlé svedectvo a s akou motiváciou.

Tieto informácie pomôžu nášmu svedomiu, aby sme dobre rozlišovali a vybrali.

Anton Ziolkovský

Lost Password

Sign Up