Kardinál Newman má priznaný druhý zázrak, môže byť vyhlásený za svätého

dianie Dianie v Cirkvi

Cirkev uznala druhý zázrak potrebný pre svätorečenie blahoslaveného John Henry Newmana. Očakáva sa, že svätorečenie sa uskutoční zrejme po Veľkej noci budúci rok.

Biskup Philip Egan z Portsmouth vo Veľkej Británii napísal veriacim v diocese, že dostal z Vatikánu relation, teda oficiálnu správu o uznaní druhého zázraku, ktorý bol potrebný pre svätorečenie Newmana. Podľa brata Ignatiusa Harrisona, kanonizácii musia ešte predchádzať dva kroky. Prvý, že o nej rozhodne komisia biskupov a druhý je samotný súhlas Svätého otca s kanonizáciou.

Zázrak súvisí s medicínsky nevysvetliteľným uzdravením tehotnej ženy, ktorá mala smrteľnú nevyliečiteľnú chorobu. Žena sa modlila na orodovanie kardinála Newmana a nastalo okamžité vyzdravenie.

Zázrak bol vyšetrovaný v chicagskej arcidiecéze. Kardinál Newman podľa znalcov bol mužom integrity a nasledoval Boha bez ohľadu na následky. Newman bol anglikánsky kňaz a teológ, ktorý v roku 1845, vo veku 44, konvertoval na katolícku vieru. V danej dobe bol tento krok vnímaný veľmi kontroverzne. Newman stratil veľa priateľov a jeho sestra s ním už nikdy neprehovorila.

Za katolíckeho kňaza bol vysvätený v roku 1847 a v roku 1879 bol pápežom Levom XIII vymenovaný za kardinála, aj keď nebol ešte ani biskupom. Newman veľa aktivít venoval vzdelávaniu, solídnej katechéze a bol obdareným pisateľom. Rovnako založil dve chlapčenské školy.

Ak bude kardinál Newman kanonizovaný je možné, že bude vyhlásený za patróna vzdelancov a študentov. Newman veril, že šírenie viery môže byť sprostredkované práve aj kvalitným vzdelaním. Za blahoslaveného bol vymenovaný v roku 2010 pápežom Benediktom XVI.

Lost Password

Sign Up